Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:11919/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83769081
Postai cím: Szent László Tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Kőbányai Bóbita Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58052761
Postai cím: Halom Utca 7/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Gesztenye Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45283457
Postai cím: Maglódi Út 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Gezengúz Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16001383
Postai cím: Zágrábi Utca 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15260042
Postai cím: Kada utca 27-29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Gyöngyike Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98359035
Postai cím: Salgótarjáni Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Hárslevelű Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89317040
Postai cím: Harslevelű Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Kékvirág Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86038766
Postai cím: Kékvirág Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Kincskeresők Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14486652
Postai cím: Mádi Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Kiskakas Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83956797
Postai cím: Mádi Utca 86-94
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Mászóka óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95772987
Postai cím: Ászok Utca 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96211216
Postai cím: Ihász Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kőbányai Mocorgó Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39903361
Postai cím: Kőbányai Út 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000442992019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000442992019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés szolgáltatás biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000442992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Közétkeztetés szolgáltatás biztosítása a kőbányai intézmények számára”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetés szolgáltatás biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55521100-9
További tárgyak:55521200-0
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros X. kerület a szerződéstervezet 1. mellékletében foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére az alábbi éves mennyiségben:
óvoda:
tízórai 212.652 adag/év
ebéd 212.652 adag/év
uzsonna 212.652 adag/év
diétás tízórai 11.880 adag/év
diétás ebéd 11.880 adag/év
diétás uzsonna 11.880 adag/év
felnőtt ebéd: 9108 adag/év
általános iskola alsó tagozat:
tízórai 247.586 adag/év
ebéd 368.964 adag/év
uzsonna 282.551 adag/év
diétás tízórai 8.325 adag/év
diétás ebéd 13.320 adag/év
diétás uzsonna 8.325 adag/év
felnőtt ebéd: 333 adag/év
általános iskola felső tagozat:
tízórai 102.065 adag/év
ebéd 236.430 adag/év
uzsonna 104.063 adag/év
diétás tízórai 3.330 adag/év
diétás ebéd 6.660 adag/év
diétás uzsonna 3.330 adag/év
felnőtt ebéd: 333 adag/év
középiskola
ebéd 21.645 adag/év
diétás ebéd 4.995 adag/év
Gyermekek Átmeneti Otthona:
- ebéd (óvoda) 1.386 adag/év
- diétás ebéd (óvoda) 198 adag/év
- vacsora (óvoda) 1.386 adag/év
- diétás vacsora (óvoda) 198 adag/év
- alsós ebéd (iskola) 167 adag/év
- alsós diétás ebéd (iskola) 167 adag/év
- alsós vacsora (iskola) 167 adag/év
- alsós diétás vacsora (iskola) 167 adag/év
- felsős ebéd (iskola) 167 adag/év
- felsős diétás ebéd (iskola) 167 adag/év
- felsős vacsora (iskola) 329 adag/év
- felsős diétás vacsora (iskola) 329 adag/év
- középiskola ebéd 167 adag/év
- középiskola diétás ebéd 167 adag/év
- középiskola vacsora 329 adag/év
- középiskola diétás vacsora 329 adag/év
Idős ellátás:
házi segítségnyújtás 52.875 adag/év
diétás 6.750 adag/év
Nyári napközis tábor:
tízórai 11.920 adag/év
ebéd 11.920 adag/év
uzsonna 11.920 adag/év
diétás tízórai 792 adag/év
diétás ebéd 792 adag/év
diétás uzsonna 792 adag/év
A nyertes AT feladata közétkeztetési szolgáltatás nyújtása a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak szerint az évente külön rendeletben meghatározott élelmezési napokon a fenti mennyiségben, amely az alábbi feladatokat foglalja magában: nyersanyagok és készételek beszerzése, az EMMI rendelet szerinti és a sertéshúsmentes diéták biztosítása zárt, egyszer használatos, egy adagos kiszerelésű, mikrohullámú sütőben melegíthető kiszerelésben; az élelmiszer-biztonsági és vonatkozó egyéb előírások betartása, az étel kiszállítása a szerződéstervezet 1. mellékletében meghatározott Budapest, X. kerületi tálalási helyszínekre, valamint idős ellátás keretében az ebéd házhoz szállítása, továbbá a nyári tábor időtartama alatt a közétkeztetés biztosítása, ételhulladék elszállítása (kivéve az idős ellátás keretében történő ebéd házhoz szállítás esetében).
AK a nyertes AT-höz intézett írásbeli tájékoztatást követően jogosult a szerződéses mennyiség 15%-ának megfelelő mennyiségi opció lehívására az alapmennyiséggel azonos áron a szerződés időtartama alatt bármely időpontban.
Irányadó jogszabályok: 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.), 62/2011. (VI.30.) VM rendelet, 68/2007. (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet, 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról, továbbá a hatályos Magyar Élelmiszerkönyv. Az 5. rész-szempont esetén a forgalom nélkül mért 15 percen belüli távolságra lévő vis maior esetén biztosítandó főzőkonyhát a maximum 60 percen belüli pótlási kötelezettség indokolja, amely idő alatt a szállítónak vissza kell mennie a főzőkonyhára az időközben lefőzött és az előírásoknak megfelelően csomagolt ételért és azt max. 60 percen belül ki is kell szállítania az adott intézmény(ek)be. Étkezésre az iskolában az órák közötti 15 perces szünetekben van lehetőség. Egy étel lefőzésének minimális ideje 45 perc a Magyar Közétkeztetők Szövetségének ajánlása alapján.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárást lebonyolító FAKSZ: dr. Magyar Adrienn (lajstromszám: 00377). Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő az elj. eredménytelensége esetén fenntartja a jogot a Kbt. 98.§ (2) bek. a) pontja szerinti HNT eljárás alkalmazására.A 4. és 5. rész-szempontra tett megajánlást a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kell igazolni.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó vagy alkalm-ot igazoló szervezet az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben és a 63.§ (1) bek. b) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr.17. §-a alapján. A Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ATnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. és a 63.§ (1) bek. b) pontjának alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazd-i szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Minimumköv.: P1. Alkalmas az AT, ha egyetlen pénzforgalmi számláján sem volt 15 napot meghaladó sorba állítás a felhívás feladását megelőző 2 évben. P2. Alkalmas az AT, ha rendelkezik min. 100 millió Ft/káresemény és 200 millió Ft/év limitösszegű közétkeztetésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér a szerz.tervezet szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Teljesítés-igazolás: a Kbt. 135. § (1) bek. alapján. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (5) bek-ben foglaltak szerint történik, 30 napos fizetési határidővel, átutalással. A részletes fiz. feltételeket a szerződésterv. tartalmazza.
Kiegészítés VI.3. pont: AK előírja az ismert alvállalkozók megnevezését. AK az elj-ban való részvételt 3.000.000. Ft ajánlati biztosítékhoz köti, melyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell teljesíteni. Az Önkormányzat számlaszáma:11784009-15510000. Befiz.helye:X.ker.Szent L. tér 29.Házipénztár. A biztosíték a Kbt. 54.§ (2) szerint teljesíthető.Csatolandó a rendelkezésre állást igazoló dokumentum. AT ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján elegendő, ha arról nyilatkozik, hogy megfelel az AK által előírt alkalmassági köv-eknek.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
értékelési sz:Legjobb ár érték arány
1) nettó vállalkozói díj (súlyszám:50)
2) a szerződés teljesítésében résztvevő M2.a) élelmezésvezető szakmai (közétkeztetési) tapasztalata években megadva (min.1 év, max.10 év), súlyszám:5
3) a szerződés teljesítésében résztvevő M2. c) pont szerinti szakács szakmai tapasztalata években megadva (min.3 év), súlyszám:5
4) a mennyiségi hiány pótlásának határideje a megrendelő jelzésétől számítva percekben megadva (maximum 60 perc) súlyszám:20
Ponthatár:1-100 pont
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Kiegészítés III.1.4. pont:
Igazolási mód: P1. AT csatolja a 321/2015. (X.30.) Kr. 19.§ (1) bek. a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől származó, cégkivonata szerinti valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó nyilatkozatot, amely tartalmazza a számla számát, a számlanyitás dátumát, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás - ha volt, milyen időtartamban -, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Sorba állítás alatt AK a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontja szerinti fogalmat érti.) Az AT– a cégkivonattal egyezően - nyilatkozzon, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet pénzforgalmi számlát.
P2. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19.§ (1) d) pontja alapján az eljárást megindító felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolással (kötvény+ utolsó díjfizetés igazolása).
Irányadó a Kbt. 65.§ (6), (7) és (8) bekezdése.
Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények
M1. Alkalmas az AT, ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónapban olyan közétkeztetési szolgáltatást magában foglaló referenciával, amelyet a 36 hónapból legalább 1 tanévben folyamatosan teljesített, és amely tartalmazott legalább 3700 ebédadag/nap mennyiséget magában foglaló normál- és/vagy diétás élelmezési szolgáltatást, továbbá rendelkezik olyan közétkeztetési referenciával, amely tartalmazta legalább 1db diétás étel elkészítését zárt, egyszer használatos, egy adagos kiszerelésű, mikrohullámú sütőben melegíthető kiszerelésben. (A referencia követelményt a diétás ételek esetében a keresztszennyeződések elkerülése indokolja.) A fenti referencia követelmény legfeljebb 2 referenciával igazolható. Tanév:a vonatkozó EMMI rendelet szerinti tanítási időszak. AK a 321/2015.(X.30.) Kr. 21.§ (3a) bek. alapján a vizsgált időszak (3 év) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő élelmezésvezetővel,
b) 1 fő, a közétkeztetés területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettségű dietetikussal,
c) 1 fő szakáccsal, továbbá
d) 1 fő, diétás szakács képzettségű szakemberrel. A szakemberek között átfedés nem lehetséges, tekintettel a párhuzamosan elvégzendő, eltérő feladatokra.
M3. a)Alkalmas az AT, ha rendelkezik közétkeztetésre, diétás ételek szolgáltatására, egyadagos ételek zárt, egyszer használatos, kiszállításra is alkalmas csomagolására és kiszállítására vonatkozó, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően működtetett HACCP élelmiszerbiztonsági irányítási vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal.
b) Alkalmas az AT, ha rendelkezik működő, a 28/2017. (V.30.) FM rendelet alapján kidolgozott önellenőrzési rendszerrel.
M4. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi gépekkel, berendezésekkel, eszközökkel:
- 6db legalább 300 literes főzőüst;
- 5db legalább 600 literes hűtőszekrény és 2db legalább 1000 literes hűtőszekrény;
- 5db,az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet II. melléklet IV. fejezetének megfelelő, résmentesen takarítható belső burkolattal ellátott rakterű, legalább 3,5 tonnás, ételszállításra alkalmas teherautó;
- 1db, egyszerre legalább 500 adat étel előállítására alkalmas sütő;
- 4db, egyszerre legalább 50 adag étel előállítására alkalmas főzőzsámoly;
- 2db, egyszerre legalább 60 adag étel előállítására alkalmas olajsütő;
- 2db, 380 V feszültségen üzemelő egyetemes konyhai robotgép zöldségszeletelő, aprító, húsdaráló és dagasztó funkcióval;
- legalább 240 db ételszállításra alkalmas badella.
M5. Alkalmas az AT, ha a teljesítésbe bevonni kívánt főzőkonyháinak mindegyike rendelkezik legalább 4-es NÉBIH minősítéssel.
Az ajánlatok bontása:2019. július 15-én 13:00, EKR
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.Kiegészítés a IV.1.11. pont: Az 1. részszempont (vállalkozói díj) alszempontjait karakterkorlát miatt a közbeszerzési dok-ok tartalmazzák. A 2. rész-szempont esetén: AK a 10 évet meghaladó szakmai tapasztalatot is a max. ponttal pontozza. A 4. részszempont esetén a 60 percet meghaladó ajánlat érvénytelen. 5.)részszempont: A legalább 3700 ebédadag/nap tartalékkapacitású,a megrendelő intézményektől legfeljebb 15 perc forgalom nélkül mért távolságra lévő főzőkonyha biztosításának vállalása vis maior esetére (igen/nem), súlyszám:20. Értékelési módszer: 1. és 4. rész-szempont esetén fordított arányosítás, 2-3. rész-szempont esetén egyenes arányosítás, 5. rész-szempont esetén pontkiosztás módszere a KH útmutatója szerint.Kiegészítés VI.3. pont: AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes AT-k számára gazdasági szervezet alapítását. Az AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtaniuk a közbeszerzési dok-okban foglaltak szerint. Amennyiben a szakmai ajánlat nem felel meg a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben és a közbesz. dok-okban foglalt előírásoknak, AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73.§ (1) bek. e) pontja alapján.Többváltozatú ajánlat nem tehető. Rész-ajánlattétel kizárásának oka: Szolgáltatás összetettsége, oszthatatlansága, gazdaságossági és szervezési szempontok, több szolgáltató eltérő minőségű étkeztetést jelentene az azonos fenntartású oktatási-nevelési intézményekben és eltérő árakat. A minősített AT-k hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min. szempontokhoz képest szigorúbb a P/1., P2.,M/1-M/5. alkalmassági feltétel. AT köteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései szerint. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy cégügyében van-e el nem bírált változásbejegyzés. Változásbej. esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbej. kérelem és cégbírósági érkeztető igazolás. Közös AT: Kbt.35.§ szerint. Kiegészítés III.1.4. pont:M1.A 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a rendelet 23.§-a szerinti igazolással, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja legalább év és hónap szerint), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, a szolgáltatás részletes tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2. A Kr. 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az AT alkalmassága igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok másolata; a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, valamint a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
M3. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (3) bek. d) pontja alapján azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a gazdasági szereplő a szerződés teljesítése során alkalmazni tud. a) pont esetében csatolandó a tanúsítvány vagy az egyenértékű intézkedéseket igazoló szabályzat/kézikönyv másolata, b) pont esetében a 28/2017. (V. 30.) FM rendeletnek megfelelő utolsó önellenőrzés időpontjának megjelölése és az arról készült jegyzőkönyv másolata.
M4. A Kr. 21.§ (3) bek. i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával.
M5. A Kr. 21.§ (3) bek. e) pontja alapján a szolg. összetettségére tekintettel, a termelési képességéről, illetve vizsgálati és kutatási eszközeiről,minőségbiztosítási intézkedéseiről az AK vagy más szervezet által végzett vizsgálattal,csatolandó a NÉBIH által kiállított, legalább 4-es minősítést ig. dokumentum másolata valamennyi teljesítéssel érintett főzőkonyha tekintetében.
Irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdése.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)