Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/116
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.18.
Iktatószám: 11453/2021
CPV Kód: 77310000-6
Ajánlatkérő: FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Budapest IX. kerület közigazgatási területe,A területek megjelölése a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírás részében, továbbá a kiadott árazatlan költségvetési táblázatban is megtalálható.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Park-Komplex Kertészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: szociális foglaltkoztatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18229329243
Postai cím: Gubacsi Út 89 38191/11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Márton József
Telefon: +36 14550617
E-mail: igazgato@feszofe.hu
Fax: +36 12161588
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://feszofe.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: szociális foglaltkoztatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Bp. IX. ker. gyepfelület kezelés, kaszálás
Hivatkozási szám: EKR000501842021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Közigazgatási területén, közterületein lévő gyepfelületek kezelése, külterjes kaszálása
pázsit (gyep) felületek
Tavaszi levegőztető gereblyézés, zöldhulladék gyűjtésével, elszállításával együtt
Kaszálás (géppel vagy kézzel) sík területen (gyepszélvágással együtt)
Kaszálás (géppel vagy kézzel) külterjes és fasori sávban
Kaszálék felszedése kézzel, géppel, zöldhulladék elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
Kaszálék felszedése kézzel, géppel, zöldhulladék elszállítása megrendelő telephelyére
Gyep öntözése (kézzel - ei. 30 %-án)
Gyep felújítás évente (előkészítés és fűmagvetés 50g/m2)
Tavaszi tápanyag utánpótlás (műtrágyával)
Pázsit szükség szerinti öntözése 300-400 mm
Pázsitfelújítás - felülvetéssel, humusz szórással (kézzel, géppel) 2,5 dkg fűmag/m2 (anyagárral)
Pázsitfelújítás- gyepszőnyeggel (anyagárral, minden előkészítő munkával együtt: tükörképzés, humusz terítés, szőnyegezés stb.)
Szerves anyag kiszórása,tápanyagutánpótlás (anyagárral)
Gyepszélvágás, zöldhulladék elszállítással
Pázsit hengerezés, talajszellőztetés
Zöldfelület műtrágyázása 10 gr./m2
Talajjavítás dúsított tőzeggel 0,5 cm vtg.
Talajjavítás dúsított tőzeggel 1 cm vtg.
Fenntartás első kaszálásig max 4 hét
Kertészeti zöld hulladék elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt (nem parkfenntartói tevékenység miatti - pl. lakossági)
Kertészeti zöld hulladék elszállítása megrendelő telephelyére (nem parkfenntartói tevékenység miatti - pl. lakossági)
pázsit (gyep) felületek (külterjes és fasori sáv):
A terület: 212.534 m2 összesen
B terület: 152.941 m2 összesen
Az A-terület megnevezés alatt lévő területeken négyszeri, a B-terület megnevezés alatti területeken kétszeri kaszálás várható a szerződés teljesítési időszakában.
A területek megjelölése a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírás részében, továbbá a kiadott árazatlan költségvetési táblázatban is megtalálható.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bp. IX. ker. gyepfelület kezelés, kaszálás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
További tárgyak: 77313000-7
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IX. kerület közigazgatási területe,A területek megjelölése a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírás részében, továbbá a kiadott árazatlan költségvetési táblázatban is megtalálható.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Közigazgatási területén, közterületein lévő gyepfelületek kezelése, külterjes kaszálása
pázsit (gyep) felületek
Tavaszi levegőztető gereblyézés, zöldhulladék gyűjtésével, elszállításával együtt
Kaszálás (géppel vagy kézzel) sík területen (gyepszélvágással együtt)
Kaszálás (géppel vagy kézzel) külterjes és fasori sávban
Kaszálék felszedése kézzel, géppel, zöldhulladék elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
Kaszálék felszedése kézzel, géppel, zöldhulladék elszállítása megrendelő telephelyére
Gyep öntözése (kézzel - ei. 30 %-án)
Gyep felújítás évente (előkészítés és fűmagvetés 50g/m2)
Tavaszi tápanyag utánpótlás (műtrágyával)
Pázsit szükség szerinti öntözése 300-400 mm
Pázsitfelújítás - felülvetéssel, humusz szórással (kézzel, géppel) 2,5 dkg fűmag/m2 (anyagárral)
Pázsitfelújítás- gyepszőnyeggel (anyagárral, minden előkészítő munkával együtt: tükörképzés, humusz terítés, szőnyegezés stb.)
Szerves anyag kiszórása,tápanyagutánpótlás (anyagárral)
Gyepszélvágás, zöldhulladék elszállítással
Pázsit hengerezés, talajszellőztetés
Zöldfelület műtrágyázása 10 gr./m2
Talajjavítás dúsított tőzeggel 0,5 cm vtg.
Talajjavítás dúsított tőzeggel 1 cm vtg.
Fenntartás első kaszálásig max 4 hét
Kertészeti zöld hulladék elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt (nem parkfenntartói tevékenység miatti - pl. lakossági)
Kertészeti zöld hulladék elszállítása megrendelő telephelyére (nem parkfenntartói tevékenység miatti - pl. lakossági)
pázsit (gyep) felületek (külterjes és fasori sáv):
A terület: 212.534 m2 összesen
B terület: 152.941 m2 összesen
Az A-terület megnevezés alatt lévő területeken négyszeri, a B-terület megnevezés alatti területeken kétszeri kaszálás várható a szerződés teljesítési időszakában.
A területek megjelölése a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírás részében, továbbá a kiadott árazatlan költségvetési táblázatban is megtalálható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Egy teljes kaszálási kör teljesítésére vállalt határidő naptári napokban megadva legkedvezőbb 10 nap, legkedvezőtlenebb 14 nap 15
2 Egy teljes kaszálási kör alkalmával keletkezett zöldhulladék elszállításának teljesítésére vállalt határidő naptári napokban megadva, legkedvezőbb 10 nap, legkedvezőtlenebb14 nap 15
3 Egyéb zöldhulladék elszállításának teljesítésére vállalt határidő naptári napokban megadva max. 50m3-ig, legkedvezőbb 1 nap, legkedvezőtlenebb 5 nap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Árindex nettó Ft (kaszálás egységárak nettó össz.) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontban megjelölt kezdő dátum tervezett kezdési dátum.
A szerződést a Szerződő Felek határozott időre, annak aláírásának napjától a keretösszeg kimerüléséig, annak hiányában 2021. december 31. napjáig kötik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08278 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bp. IX. ker. gyepfelület kezelés, kaszálás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Park-Komplex Kertészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22688598213
Postai cím: Sport Utca 6.
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
E-mail: csomabela@gmail.com
Telefon: +36 309215566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23387696
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22688598213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Munkanem: kaszálás, kaszálék gyűjtés
FŰVÁGÓ Kft. (2440 Százhalombatta, Dózsa György utca 59.) adószáma: 24203898-2-13,
Erdővágó Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53.) adószáma: 25719358-2-43,
Egyed Róbert EV (2461 Tárnok, Fehérmézes u. 004817/00002) adószáma: 69516209-1-33,
Antal Lóránd EV (2440 Százhalombatta, Dózsa Gy. út 59.) adószám: 69518184-1-33
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bogdán Mihály
Nemzeti azonosítószám: 77095743223
Postai cím: Kiss Ernő Utca 120
Város: Soltvadkert
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 77095743223

Hivatalos név: Park-Komplex Kertészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22688598213
Postai cím: Sport Utca 6.
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22688598213

Hivatalos név: PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28242321241
Postai cím: Székesdülő Sor 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28242321241

Hivatalos név: Boróka 98 Kertészet Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12326576241
Postai cím: Gyula Utca 33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12326576241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Érvénytelen ajánlat:
Bogdán Mihály, Magyarország 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő Utca 120. adószám: 77095743223
Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]
Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő árindex táblázatának (tételes költségvetés) 27. - 28. sorai (Egyéb zöldhulladék elszállítása) aránytalanul alacsony árakat tartalmaznak. Ajánlattevő indoklásában elismerte, hogy rossz számadatokat adott meg, tudomásul vette, hogy azon módosítani nem lehet, de ennek ellenére a megadott áron elvállalja a teljesítést. (27. tétel sor 45,- Ft, 28. tétel sor 30,- Ft). Ajánlatkérő a nyilatkozatot, miszerint Ajánlattevő ezen az irreálisan alacsony áron is vállalná a teljesítést, nem tudja elfogadni. Az aránytalanul alacsony ár vizsgálat jogintézménye egyrészt biztosítani kívánja a szerződés teljesítését, másrészt ki kívánja zárni annak lehetőségét, hogy adott közbeszerzési eljárásban a gazdasági észszerűséggel össze nem egyeztethető ellenszolgáltatás megajánlásával Ajánlattevők versenyelőnyhöz jussanak.
Kiegészítés a II.1.6. és a V.2.4. ponthoz: Árindex (kaszálás egységárak nettó összesen): 17.525 Ft
Kiegészítés a V.2.4. ponthoz: A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: nettó 23.500.000 Ft keretösszeg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges