Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/116
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.18.
Iktatószám: 10858/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Perfektum Mérnöki Kft.;IFKOmed Egészségügyi technológiát tervező és Szolgáltató Betéti Társaság;TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lugosi Szilveszter
Telefon: +36 301739985
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE FSZO Intézet felújítás tervezése
Hivatkozási szám: EKR000709312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése (tervezés, jogosultsághoz kötött) a tervezési programban meghatározottak szerint. A Fogorvostudományi Kar VIII. kerület 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. alatti (hrsz: 36769), FogászatSzájsebészeti Oktató Intézet elnevezésű létesítményének felújításával kapcsolatos teljes körű tervezési feladatok ellátása. — Állapotfelmérés Felmérési terv készítése, — Felújítási javaslat kidolgozása (tanulmányterv) — Organizációs javaslat kidolgozása, — Engedélyezési tervdokumentáció készítése, — Kiviteli tervdokumentáció készítése, — Tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban. Az épület helyi építészeti értékvédelem alatt álló épület. Nettó alapterületek meghatározása szintenként: Pinceszint 265 m2, földszint 433 m2, I. emelet 437 m2, II. emelet 470 m2, III. emelet 478 m2, tetőtér 266 m2, összesen: 2 349 m2. Fejlesztési igényként felmerül még 200 m2 egynapos szájsebészeti ellátást biztosító helyiség kialakítása. Előzetes felmérés alapján becsült mennyiségek az alábbiak: az épület nettó alapterülete: 2 540 m2. Homlokzat szigetelés, nyílászáró csere, épületgépészeti felújítások (szellőzés, HMV, fűtés, csatorna); elektromos felújítás, villámvédelem; padlóburkolat készítésének tervezése. Orvosi gázrendszer, labortechnológia és oktatástechnológiai berendezések bővítési lehetőségeinek vizsgálata, annak megtervezése. Organizációs javaslat kidolgozásánál elvárás, hogy az intézménynek a felújítási munka során a folyamatos működést, a betegellátást, oktatást, kutatást biztosítania kell.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 79600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SE FSZO Intézet felújítás tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1085 Budapest, Üllői út 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése (tervezés, jogosultsághoz kötött) a tervezési programban meghatározottak szerint.
A Fogorvostudományi Kar VIII. kerület 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. alatti (hrsz: 36769), Fogászat-Szájsebészeti Oktató Intézet elnevezésű létesítményének felújításával kapcsolatos teljeskörű tervezési feladatok ellátása.
- Állapotfelmérés – Felmérési terv készítése.
- Felújítási javaslat kidolgozása (tanulmányterv)
- Organizációs javaslat kidolgozása.
- Engedélyezési tervdokumentáció készítése.
- Kiviteli tervdokumentáció készítése.
- Tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.
Az épület helyi építészeti értékvédelem alatt álló épület. Nettó alapterületek meghatározása szintenként: Pinceszint 265 m2, földszint 433 m2, I. emelet 437 m2, II. emelet 470 m2, III. emelet 478 m2, tetőtér 266 m2, összesen: 2349 m2. Fejlesztési igényként felmerül még 200 m2 egynapos szájsebészeti ellátást biztosító helyiség kialakítása.
Előzetes felmérés alapján becsült mennyiségek az alábbiak: az épület nettó alapterülete: 2540 m2. Homlokzat szigetelés, nyílászáró csere, épületgépészeti felújítások (szellőzés, HMV, fűtés, csatorna); elektromos felújítás, villámvédelem; padlóburkolat készítésének tervezése. Orvosi gázrendszer, labortechnológia és oktatástechnológiai berendezések bővítési lehetőségeinek vizsgálata, annak megtervezése. Organizációs javaslat kidolgozásánál elvárás, hogy az intézménynek a felújítási munka során a folyamatos működést, a betegellátást, oktatást, kutatást biztosítania kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1) pont szerinti szakember egészségügyi létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) 16,7
2 M2.2) pont szerinti szakember egészségügyi létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) 16,7
3 M2.3) pont szerinti szakember egészségügyi létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) 16,7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A jelen közbeszerzésben érintett épülethez, a jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladatokhoz kapcsolódó BIM (Building Information Management) módszertan szerinti tervezői projektmenedzsment feladatok ellátása (Végrehajtási terv elkészítése, szerepköröknek megfelelő adatbeszerzés és feladatvégzés), és tervezési fázisok feladatainak elvégzése a szakági tervezések során (a BIM-nek megfelelő 3D CAD modell elkészítése, amely során a kiválasztott szoftver használati díja a Tervezőt terheli, és Tervezőnek biztosítania kell a natív formátumok mellett a nyílt forráskódú .IFC2X3 TC1 formátumú dokumentációt oly módon, hogy a modellek geometriája ne sérüljön és egységesítendő adattartalma egységes maradjon a konvertálás során).
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Ár szempont teljes szövege: 1. Nettó tervezési díj (HUF) (opciós tételek nélkül), súlyszám: 48
2. BIM modell készítés nettó díja (opciós tétel, HUF), súlyszám: 2

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 197 - 476370
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SE FSZO Intézet felújítás tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/06/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96378744
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: mernok@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL) www.perfektumcsoport.hu
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: IFKOmed Egészségügyi technológiát tervező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96934483
Postai cím: Badacsony utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: ifko-csalad@t-online.hu
Telefon: +36 309505143
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 2270612
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: topkvalitas@topkvalitas.com
Telefon: +36 202648561
Internetcím(ek): (URL) www.topkvalitas.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alvállalkozó megnevezése: Bertalan Csaba egyéni vállalkozó (7691 Pécs, Legény u. 4/2., bertalan.sugved@gmail.com)
Alvállalkozó által végzett munkanemek: ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő tervezési feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.
Közös Ajánlattevő neve: IFKOmed Egészségügyi technológiát tervező és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 1222 Budapest, Badacsony utca 9.
Adószáma: 20972031-1-43
Közös Ajánlattevő neve: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.
Adószáma: 11474762-2-11
Közös Ajánlattevő neve: Perfektum Mérnöki Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2.
Adószáma: 25424959-2-41
2.
Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.
Adószáma: 13079909-2-43
3.
Ajánlattevő neve: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8.
Adószáma: 23023851-2-02
4.
Ajánlattevő neve: Óbuda Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1033 Budapest Hévízi Út 3/A.
Adószáma: 12771251-2-41.
FAKSZ: Markek Viktor (01132)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)