Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/115
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.16.
Iktatószám:10192/2020
CPV Kód:42600000-2
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GARÉPSZER 93 Garázsipari Építő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság;ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.;AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.;ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.;GARÉPSZER 93 Garázsipari Építő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság;AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;GARÉPSZER 93 Garázsipari Építő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság;GARÉPSZER 93 Garázsipari Építő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
Telefon: +36 14338012
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Javítóműhely felsz. és szerszámzat beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000965192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hódmezővásárhelyi javítóműhely felszerelés és szerszámzat beszerzése
A Műszaki követelményekben meghatározottak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 117076158 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Labortápegység
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 6801. Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45-47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.részajánlati kör – Labortápegység
Alap mennyiség 1 db
Összesen: 1 db eszköz
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0, max 72 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mérőeszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 6801. Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45-47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.részajánlati kör - Mérőeszközök
Fsz. Megnevezés Alap mennyiség
1. CO mérő kéziműszer 2 db
2. Szigetelés teszter 4 db
3. AC/DC lakatfogó 4 db
4. USB-s WiFi-s oszcilloszkóp előtét, 2 csatornás, 70 MHz 1 db
5. Endoszkópos kamera 6 db
Összesen: 17 db eszköz
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0, max 72 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Fsz. Megnevezés Opció
1. CO mérő kéziműszer 0 db
2. Szigetelés teszter 1 db
3. AC/DC lakatfogó 1db
4. USB-s WiFi-s oszcilloszkóp előtét, 2 csatornás, 70 MHz 0 db
5. Endoszkópos kamera 1 db
Az opció lehívásának módja: Nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről. Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.
Az opciós mennyiségekre vonatkozó nettó egységár meg kell, hogy egyezzen az alapmennyiségre vonatkozó nettó egységárral.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szerszámgépek 1.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 6801. Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45-47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3.részajánlati kör - Szerszámgépek 1.
1. Mobil zsírzópumpa 2 db
2. Olajfelfogótálca, aknaperemen gördülő 2 db
3. Klímatöltő berendezés 1 db
4. Garázsemelő krokodil, 10 t 2 db
5. Garázsemelő krokodil, 20 t 2 db
6. Beépített légkompresszor 2 db
7. Aknaperememelő, 12 t 3 db
8. Gumiabroncs szállító kocsi 2 db
9. Ipari porszívó 2 db
10. Takarítógép 1 db
11. Mobil olajfeltöltő 2 db
12. Kombinált fáradtolaj-gyűjtő 2 db
13. Oszlopos fúrógép 2 db
14. Állványos kettős csiszológép, 400 V 4 db
15. Manuális tömlőprés, tömlőroppantó, hidraulika tömlőgyártó gép 1 db
16. Elektromos tömlőprés, tömlőroppantó, hidraulika tömlő gyártó gép 1 db
17. Tömlőprés üzemanyag tömlőhöz 1 db
18. Tömlőprés manométer vezetékekhez 1 db
19. Tömlővágó berendezés 1 db
20. Tömlővágó berendezés 1 db
21. Kézi tömlőhántoló berendezés 1 db
22. Fékbetét- és fékpofa szegecselő gép 1 db
23. Féktárcsa és fékdob eszterga 1 db
24. Esztergapad 1 db
25. Szalagfűrész, fémhez 1 db
26. Futóműállító berendezés 1 db
27. Szélvédő javító készlet 1 db
28. Homokfúvó szekrény 1 db
Összesen: 43 db eszköz
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0, max 72 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Fsz. Megnevezés Opció
1. Mobil zsírzópumpa 0 db
2. Olajfelfogótálca, aknaperemen gördülő 0 db
3. Klímatöltő berendezés 0 db
4. Garázsemelő krokodil, 10 t 0 db
5. Garázsemelő krokodil, 20 t 0 db
6. Beépített légkompresszor 0 db
7. Aknaperememelő, 12 t 0 db
8. Gumiabroncs szállító kocsi 0 db
9. Ipari porszívó 0 db
10. Takarítógép 0 db
11. Mobil olajfeltöltő 0 db
12. Kombinált fáradtolaj-gyűjtő 0 db
13. Oszlopos fúrógép 0 db
14. Állványos kettős csiszológép, 400 V 1 db
15. Manuális tömlőprés, tömlőroppantó, hidraulika tömlőgyártó gép 0 db
16. Elektromos tömlőprés, tömlőroppantó, hidraulika tömlő gyártó gép 0 db
17. Tömlőprés üzemanyag tömlőhöz 0 db
18. Tömlőprés manométer vezetékekhez 0 db
19. Tömlővágó berendezés 0 db
20. Tömlővágó berendezés 0 db
21. Kézi tömlőhántoló berendezés 0 db
22. Fékbetét- és fékpofa szegecselő gép 0 db
23. Féktárcsa és fékdob eszterga 0 db
24. Esztergapad 0 db
25. Szalagfűrész, fémhez 0 db
26. Futóműállító berendezés 0 db
27. Szélvédő javító készlet 0 db
28. Homokfúvó szekrény 0 db
Az opció lehívásának módja: Nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről. Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.
Az opciós mennyiségekre vonatkozó nettó egységár meg kell, hogy egyezzen az alapmennyiségre vonatkozó nettó egységárral.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szerszámgépek 2.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 6801. Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45-47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4.részajánlati kör - Szerszámgépek 2.
Fsz. Megnevezés Alap mennyiség
1. Ultrahangos tisztító 1 db
2. Ponthegesztő és horpadás kihúzó, 400 V 1 db
3. Karosszéria javító és horpadás kihúzó 1 db
4. Lemezhajlító gép 1 db
5. Lemezhengerítő gép 1 db
6. Ipari varrógép asztallal 1 db
Összesen: 6 db eszköz
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0, max 72 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szerszámgépek 3.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 6801. Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45-47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5.részajánlati kör - Szerszámgépek 3.
Fsz. Megnevezés Alap mennyiség
1. Pneumatikus emelő párna, 6 t 4 db
2. Kültéri homokfúvó 1 db
3. Kézi szalagcsiszoló gép 2 db
4. Műanyaghegesztő készlet 1 db
5. Akkus zsírzó, 12 V 7 db
6. Alkatrészmosó 2 db
7. Garázsemelő krokodil, 5 t 3 db
8. Akkumulátortöltő indításrásegítő, nagy motorokhoz, 12-24 V 4 db
9. Akkumulátoros, 3/4″-os ütvecsavarozó készlet 5 db
10. Légkulcs, 3/4"-os üthető bitfej készlet 8 db
11. Kétoszlopos csápos emelő, 4 t, automata biztonsági zárkioldás 1 db
12. Hidraulikus műhelyprés állvánnyal, 30 t 1 db
13. Centírozó gép 1 db
14. Teher gumiszerelő gép 1 db
15. Gumiszerelő gép 1 db
16. Hidropneumatikus emelő, 20/40 t 1 db
17. Akkus sarokcsiszoló, 18 V, 125 mm 7 db
Összesen: 50 db eszköz
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0, max 72 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Fsz. Megnevezés Opció
1. Pneumatikus emelő párna, 6 t 1 db
2. Kültéri homokfúvó 0 db
3. Kézi szalagcsiszoló gép 0 db
4. Műanyaghegesztő készlet 0 db
5. Akkus zsírzó, 12 V 0 db
6. Alkatrészmosó 0 db
7. Garázsemelő krokodil, 5 t 0 db
8. Akkumulátortöltő indításrásegítő, nagy motorokhoz, 12-24 V 1 db
9. Akkumulátoros, 3/4″-os ütvecsavarozó készlet 0 db
10. Légkulcs, 3/4"-os üthető bitfej készlet 2 db
11. Kétoszlopos csápos emelő, 4 t, automata biztonsági zárkioldás 0 db
12. Hidraulikus műhelyprés állvánnyal, 30 t 0 db
13. Centírozó gép 0 db
14. Teher gumiszerelő gép 0 db
15. Gumiszerelő gép 0 db
16. Hidropneumatikus emelő, 20/40 t 0 db
17. Akkus sarokcsiszoló, 18 V, 125 mm 2 db

Az opció lehívásának módja: Nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről. Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.
Az opciós mennyiségekre vonatkozó nettó egységár meg kell, hogy egyezzen az alapmennyiségre vonatkozó nettó egységárral.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kisértékű szerszámgépek 1.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 6801. Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45-47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6.részajánlati kör - Kisértékű szerszámgépek 1.
Fsz. Megnevezés Alap mennyiség
1. Légkulcs, 1/2"-os üthető bitfej készlet 10 db
2. Külső gyorsindító és akkumulátortöltő, 230 V (12/24 V) 1 db
3. Kézi gravírozó készlet 3 db
4. Asztali állványos fúrógép 6 db
5. Asztali kettős csiszológép, 230 V 2 db
6. Hegesztőgép 1 db
7. Akkus multigép készlet 1 db
8. Présgép 1 db
9. Levegős szögbelövő 1 db
10. Levegős tűzőgép 1 db
Összesen: 27 db eszköz
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0, max 72 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Fsz. Megnevezés Opció
1. Légkulcs, 1/2"-os üthető bitfej készlet 0 db
2. Külső gyorsindító és akkumulátortöltő, 230 V (12/24 V) 0 db
3. Kézi gravírozó készlet 0 db
4. Asztali állványos fúrógép 1 db
5. Asztali kettős csiszológép, 230 V 0 db
6. Hegesztőgép 0 db
7. Akkus multigép készlet 0 db
8. Présgép 0 db
9. Levegős szögbelövő 0 db
10. Levegős tűzőgép 0 db
Az opció lehívásának módja: Nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről. Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.
Az opciós mennyiségekre vonatkozó nettó egységár meg kell, hogy egyezzen az alapmennyiségre vonatkozó nettó egységárral.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kisértékű szerszámgépek 2.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 6801. Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45-47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7.részajánlati kör - Kisértékű szerszámgépek 2.

Fsz. Megnevezés Alap mennyiség
1. Garázsemelő krokodil, 2 t 3 db
2. Garázsemelő krokodil, 3 t 3 db
3. Raklapemelő (béka) 1 db
4. Akkumulátortöltő indításrásegítő, 12-24 V 4 db
5. Szúrófűrész 3 db
6. Sarokcsiszoló, 125mm-es 4 db
7. Mobil műhely, 230 V-os 4 db
8. Akkus mobil műhely, 18 V os 4 db
9. Gázos forrasztó 2 db
10. Hőlégfúvó 2 db
11. Váltó emelő hidraulikus 3 db
12. Olaj- és gázolaj lefejtő, 12V-os 4 db
13. Motorkiemelő zsiráf, 1 tonnás 2 db
14. Motorkiemelő zsiráf + függeszték, 2 tonnás 2 db
15. Pneumatikus karosszériafűrész 1 db
16. Fúrószár élező gép 2 db
Összesen: 44 db eszköz
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0, max 72 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Fsz. Megnevezés Opció
1. Garázsemelő krokodil, 2 t 0 db
2. Garázsemelő krokodil, 3 t 0 db
3. Raklapemelő (béka) 0 db
4. Akkumulátortöltő indításrásegítő, 12-24 V 0 db
5. Szúrófűrész 0 db
6. Sarokcsiszoló, 125mm-es 1 db
7. Mobil műhely, 230 V-os 1 db
8. Akkus mobil műhely, 18 V os 1 db
9. Gázos forrasztó 0 db
10. Hőlégfúvó 0 db
11. Váltó emelő hidraulikus 0 db
12. Olaj- és gázolaj lefejtő, 12V-os 0 db
13. Motorkiemelő zsiráf, 1 tonnás 0 db
14. Motorkiemelő zsiráf + függeszték, 2 tonnás 0 db
15. Pneumatikus karosszériafűrész 0 db
16. Fúrószár élező gép 0 db
Az opció lehívásának módja: Nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről. Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.
Az opciós mennyiségekre vonatkozó nettó egységár meg kell, hogy egyezzen az alapmennyiségre vonatkozó nettó egységárral.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Műhelyfelszerelések 1.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 6801. Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45-47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzésre vonatkozó mennyiségek, valamint opció meghatározása- a karakterkorlátból eredően- az "Ajánlati felhívás II.2.4. és II.2.11. pontja a 8. részajánlati kör esetében" nevű dokumentumban került feltöltésre a további közbeszerzési dokumentumok közé.
Összesen: 291 db eszköz.
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0, max 72 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A közbeszerzésre vonatkozó mennyiségek, valamint opció meghatározása- a karakterkorlátból eredően- az "Ajánlati felhívás II.2.4. és II.2.11. pontja a 8. részajánlati kör esetében" nevű dokumentumban került feltöltésre a további közbeszerzési dokumentumok közé.
Összesen: 20 db eszköz
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Műhelyfelszerelések 2.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, 6801. Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45-47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9.részajánlati kör - Műhelyfelszerelések 2.
Fsz. Megnevezés Alap mennyiség
1. Gurulós aláfekvőpad és szék 10 db
2. Szerszámos kocsi, szerszámokkal 10 db
3. Hosszú, akkus szerelőlámpa, ledes, mágneses 20 db
4. Rövid, akkus szerelőlámpa, ledes, mágneses 20 db
5. Dugókulcs készlet, metrikus és colos 3/4" 8 db
6. 8 részes üthető csavarbehajtó készlet 20 db
7. Dugókulcs készlet, 1/4, 3/8, 1/2 colos meghajtású 8 db
8. 6 darabos kétkörmös univerzális csapágylehúzó készlet 4 db
9. 6 darabos háromkörmös csapágylehúzó készlet 4 db
10. 90 fokos sarok csavarhúzó készlet 20 db
11. Műszerészcsipesz készlet 10 db
12. Műszerész csavarhúzó készlet 6 db
13. Olajleeresztő készlet 6 db
14. Olajszűrő leszedő, láncos 6 db
15. Csúszókalapácsos, 90 fokos 1/2”-os irányváltós racsni 8 db
16. Nyomaték kulcs készlet 8 db
17. Tolómérő dobfékhez, 500 mm 2 db
18. Karosszéria nyomató hidraulikus készlet, 4 t 1 db
19. Karosszéria hidraulikus húzóhenger, 2 tonna 1 db
20. Flexibilis bilincs fogó 8 db
21. Automata hegesztő fejpajzs 10 db
22. MK2 kúpos szárú csigafúró 15,0 mm, HSS-Co 1 db
23. MK2 kúpos szárú csigafúró 16,0 mm, HSS-Co 1 db
24. MK2 kúpos szárú csigafúró 17,0 mm, HSS-Co 1 db
25. MK2 kúpos szárú csigafúró 18,0 mm, HSS-Co 1 db
26. MK2 kúpos szárú csigafúró 19,0 mm, HSS-Co 1 db
27. MK2 kúpos szárú csigafúró 20,0 mm, HSS-Co 1 db
28. MK2 kúpos szárú csigafúró 21,0 mm, HSS-Co 1 db
29. MK2 kúpos szárú csigafúró 22,0 mm, HSS-Co 1 db
30. MK2 kúpos szárú csigafúró 23,0 mm, HSS-Co 1 db
31. MK3 kúpos szárú csigafúró 24,0 mm, HSS-Co 1 db
32. MK3 kúpos szárú csigafúró 25,0 mm, HSS-Co 1 db
33. MK3 kúpos szárú csigafúró 26,0 mm, HSS-Co 1 db
34. MK3 kúpos szárú csigafúró 27,0 mm, HSS-Co 1 db
35. MK3 kúpos szárú csigafúró 28,0 mm, HSS-Co 1 db
36. MK2 kúpos szárú csigafúró 14,25 mm, HSS 1 db
37. MK2 kúpos szárú csigafúró 15,0 mm, HSS 1 db
38. MK2 kúpos szárú csigafúró 16,0 mm, HSS 1 db
39. MK2 kúpos szárú csigafúró 17,0 mm, HSS 1 db
40. MK2 kúpos szárú csigafúró 18,0 mm, HSS 1 db
41. MK2 kúpos szárú csigafúró 19,0 mm, HSS 1 db
42. MK2 kúpos szárú csigafúró 20,0 mm, HSS 1 db
43. MK2 kúpos szárú csigafúró 21,0 mm, HSS 1 db
44. MK2 kúpos szárú csigafúró 22,0 mm, HSS 1 db
45. MK2 kúpos szárú csigafúró 23,0 mm, HSS 1 db
46. MK3 kúpos szárú csigafúró 24,0 mm, HSS 1 db
47. MK3 kúpos szárú csigafúró 25,0 mm, HSS 1 db
48. MK3 kúpos szárú csigafúró 26,0 mm, HSS 1 db
49. MK3 kúpos szárú csigafúró 27,0 mm, HSS 1 db
50. MK3 kúpos szárú csigafúró 28,0 mm, HSS 1 db
Összesen: 219 db eszköz
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0, max 72 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Fsz. Megnevezés Opció
1. Gurulós aláfekvőpad és szék 3 db
2. Szerszámos kocsi, szerszámokkal 3 db
3. Hosszú, akkus szerelőlámpa, ledes, mágneses 5 db
4. Rövid, akkus szerelőlámpa, ledes, mágneses 5 db
5. Dugókulcs készlet, metrikus és colos 3/4" 2 db
6. 8 részes üthető csavarbehajtó készlet 0 db
7. Dugókulcs készlet, 1/4, 3/8, 1/2 colos meghajtású 2 db
8. 6 darabos kétkörmös univerzális csapágylehúzó készlet 1 db
9. 6 darabos háromkörmös csapágylehúzó készlet 1 db
10. 90 fokos sarok csavarhúzó készlet 5 db
11. Műszerészcsipesz készlet 3 db
12. Műszerész csavarhúzó készlet 1 db
13. Olajleeresztő készlet 1 db
14. Olajszűrő leszedő, láncos 1 db
15. Csúszókalapácsos, 90 fokos 1/2”-os irányváltós racsni 2 db
16. Nyomaték kulcs készlet 2 db
17. Tolómérő dobfékhez, 500 mm 0 db
18. Karosszéria nyomató hidraulikus készlet, 4 t 0 db
19. Karosszéria hidraulikus húzóhenger, 2 tonna 0 db
20. Flexibilis bilincs fogó 2 db
21. Automata hegesztő fejpajzs 3 db
22. MK2 kúpos szárú csigafúró 15,0 mm, HSS-Co 0 db
23. MK2 kúpos szárú csigafúró 16,0 mm, HSS-Co 0 db
24. MK2 kúpos szárú csigafúró 17,0 mm, HSS-Co 0 db
25. MK2 kúpos szárú csigafúró 18,0 mm, HSS-Co 0 db
26. MK2 kúpos szárú csigafúró 19,0 mm, HSS-Co 0db
27. MK2 kúpos szárú csigafúró 20,0 mm, HSS-Co 0db
28. MK2 kúpos szárú csigafúró 21,0 mm, HSS-Co 0db
29. MK2 kúpos szárú csigafúró 22,0 mm, HSS-Co 0db
30. MK2 kúpos szárú csigafúró 23,0 mm, HSS-Co 0db
31. MK3 kúpos szárú csigafúró 24,0 mm, HSS-Co 0db
32. MK3 kúpos szárú csigafúró 25,0 mm, HSS-Co 0db
33. MK3 kúpos szárú csigafúró 26,0 mm, HSS-Co 0db
34. MK3 kúpos szárú csigafúró 27,0 mm, HSS-Co 0db
35. MK3 kúpos szárú csigafúró 28,0 mm, HSS-Co 0db
36. MK2 kúpos szárú csigafúró 14,25 mm, HSS 0db
37. MK2 kúpos szárú csigafúró 15,0 mm, HSS 0db
38. MK2 kúpos szárú csigafúró 16,0 mm, HSS 0db
39. MK2 kúpos szárú csigafúró 17,0 mm, HSS 0db
40. MK2 kúpos szárú csigafúró 18,0 mm, HSS 0db
41. MK2 kúpos szárú csigafúró 19,0 mm, HSS 0db
42. MK2 kúpos szárú csigafúró 20,0 mm, HSS 0db
43. MK2 kúpos szárú csigafúró 21,0 mm, HSS 0db
44. MK2 kúpos szárú csigafúró 22,0 mm, HSS 0db
45. MK2 kúpos szárú csigafúró 23,0 mm, HSS 0db
46. MK3 kúpos szárú csigafúró 24,0 mm, HSS 0db
47. MK3 kúpos szárú csigafúró 25,0 mm, HSS 0db
48. MK3 kúpos szárú csigafúró 26,0 mm, HSS 0db
49. MK3 kúpos szárú csigafúró 27,0 mm, HSS 0db
50. MK3 kúpos szárú csigafúró 28,0 mm, HSS 0db
Az opció lehívásának módja: Nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről. Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.
Az opciós mennyiségekre vonatkozó nettó egységár meg kell, hogy egyezzen az alapmennyiségre vonatkozó nettó egységárral.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 205 - 498867
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HBTI/10-79/2020 Rész száma: 1 Elnevezés: Labortápegység
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GARÉPSZER 93 Garázsipari Építő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37595063
Postai cím: Túzok Köz 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: garepszer@garepszer.hu
Telefon: +36 304582205
Internetcím(ek): (URL) www.garepszer.hu
Fax: +36 12649836
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 490925
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HBTI/10-80/2020 Rész száma: 2 Elnevezés: Mérőeszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99987972
Postai cím: Gomba Utca 4.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@energotest.hu
Telefon: +36 24501150
Internetcím(ek): (URL) www.energotest.hu
Fax: +36 24501170
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HBTI/10-81/2020 Rész száma: 3 Elnevezés: Szerszámgépek 1.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22494322
Postai cím: Budapesti Út 34
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@autorail2.hu
Telefon: +36 309035556
Internetcím(ek): (URL) www.autorail.hu
Fax: +36 62451754
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41477080
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HBTI/10-82/2020 Rész száma: 4 Elnevezés: Szerszámgépek 2.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99987972
Postai cím: Gomba Utca 4.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@energotest.hu
Telefon: +36 24501150
Internetcím(ek): (URL) www.energotest.hu
Fax: +36 24501170
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1555000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HBTI/10-83/2020 Rész száma: 5 Elnevezés: Szerszámgépek 3.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99987972
Postai cím: Gomba Utca 4.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@energotest.hu
Telefon: +36 24501150
Internetcím(ek): (URL) www.energotest.hu
Fax: +36 24501170
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12125000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HBTI/10-84/2020 Rész száma: 6 Elnevezés: Kisértékű szerszámgépek 1.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GARÉPSZER 93 Garázsipari Építő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37595063
Postai cím: Túzok Köz 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: garepszer@garepszer.hu
Telefon: +36 304582205
Internetcím(ek): (URL) www.garepszer.hu
Fax: +36 12649836
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6598016
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HBTI/10-85/2020 Rész száma: 7 Elnevezés: Kisértékű szerszámgépek 2.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22494322
Postai cím: Budapesti Út 34
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@autorail2.hu
Telefon: +36 309035556
Internetcím(ek): (URL) www.autorail.hu
Fax: +36 62451754
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3368260
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HBTI/10-86/2020 Rész száma: 8 Elnevezés: Műhelyfelszerelések 1.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GARÉPSZER 93 Garázsipari Építő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37595063
Postai cím: Túzok Köz 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: garepszer@garepszer.hu
Telefon: +36 304582205
Internetcím(ek): (URL) www.garepszer.hu
Fax: +36 12649836
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24837997
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: HBTI/10-87/2020 Rész száma: 9 Elnevezés: Műhelyfelszerelések 2.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GARÉPSZER 93 Garázsipari Építő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37595063
Postai cím: Túzok Köz 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: garepszer@garepszer.hu
Telefon: +36 304582205
Internetcím(ek): (URL) www.garepszer.hu
Fax: +36 12649836
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25423880
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Gilux Hungary Kft. (1101 Budapest, Kőbányai Út 49.A.ép.1.em.; adószám: 22987392242): 1.,2.,6. és 7. rk: érvénytelen ajánlatot tett AT;
COMMED Általános Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty utca 3/a; adószám: 10886854242):1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. és 9. rk-ben érvénytelen ajánlatot tett AT;
GARÉPSZER 93 Garázsipari Építő és Szerelő Kft. (1106 Budapest, Túzok Köz 2; adószám: 13306368242):1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. és 9. rk-ben érvényes ajánlatot tett, az 1., 6., 8. és 9. rk-ben nyertes AT;
ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.(2330 Dunaharaszti, Gomba Utca 4.; adószám: 10349258213):a 6.,8. és 9. rk-ben érvénytelen, 2.,3.,4.,5. és 7. rk-ben érvényes ajánlatot tett, a 2.,4. és 5. rk-ben nyertes AT;
Haberkorn Fairtool Műszaki Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.(1106 Budapest, Tündérfürt utca 1-3.; adószám: 10814646242): 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. és 9. rk-ben érvénytelen ajánlatot tett AT;
AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.(6728 Szeged, Budapesti Út 34.; adószám: 11081519206): a 4. és 6. rk-ben érvénytelen ajánlatot, a 3. és 7. rk-ben érvényes ajánlatot tett, a 3. és 7. rk-ben nyertes AT;
Würth Szereléstechnika Kft (2040 Budaörs, Gyár Utca 2.; adószám: 10216945244): a 9- rk.ben érvénytelen ajánlatot tett AT.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)