Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/107
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.05.
Iktatószám:10062/2019
CPV Kód:44613000-0
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163. Budapest Újszász utca 37-39.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MH ÖTT ellátása (2018) Tároló Konténer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000664192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44613000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Teljes mennyiség: összesen 13 db tároló konténer, az alábbiak szerint:
Alapmennyiség: 10 db (amelyre Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget vállal.)
A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: tároló konténer maximum + 3 db.
Ajánlatkérő az opciós mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.
• Szabványos 20 lábas hajózási konténer méreteiben és kialakításával – ISO 668 / 1CC szabvány szerinti méretekkel. Külső méretek hossz – szélesség - magasság: 6,058 x 2,438 x 2,591 mm, belső méretek: 6,057 - 5,790 x 2,437 - 2,250 x 2,590 - 2,290mm.
• A konténernek hegesztett acél teherviselő vázszerkezettel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a belföldi és nemzetközi közúti-, vasúti-, valamint tengeri teherforgalomban történő részvételét. A konténereknek min. 3 emelet magasságban egymásra rakatolhatónak kell lennie.
• Az alsó emelőpontokba illeszthető (szállításkor kivehető) menetes talpak alkalmazása a szintezés és a talajsíktól történő elemelés biztosításához minimum 0-100 mm magasságban.
• A konténerek alsó és felső sarkaiban elhelyezendő emelőszemeknek az ISO 1161 szabványnak megfelelő kialakítással kell rendelkeznie. A vázszerkezet kialakításának és az emelőszemeknek együttesen biztosítania kell, hogy a konténer akár a felső, akár az alsó emelőpontoknál rögzítve emelhető legyen, a vázszerkezet hosszabbik oldalán, az alsó részén un. villazsebek kialakítása.
• A tető és a falak síkjából semmilyen szerelvény, alkatrész nem lóghat ki, nyúlhat túl.
• Külső burkolat anyaga: 1,5 mm vastag „70/140” hullámosított acéllemez, vagy hasonló jellegű és teherviselő képességű burkolat. A tetőlemez teherviselő képességének lehetővé kell tennie a teljes felületen legalább 100kg/m2 statikus terhelés tartós elviselését. Színe: RAL1002 (’Homoksárga –matt’),, rozsdásodást gátló, UV sugárzásnak ellenálló felületkezelés/festés.
• Az egyik rövidebb oldalon elhelyezkedő teljes szélességben és magasságban nyitható, kétszárnyú hullámosított acéllemez ajtó, ajtónként két-két, alsó és felső rögzítési pontokba kapaszkodó záró forgózsanérral.
• A konténernek rendelkeznie kell Minőségi Tanúsítvánnyal és Kezelési Utasítással, amelyeket az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő részére át kell adni.
• A konténereknek valamennyi tétel esetében új gyártásúaknak kell lennie. Ajánlatkérő új gyártású terméknek fogadja el azon konténereket melyek még használatban nem voltak és a gyártási időpontjuk nem régebbi, mint 12 hónap.
• A konténerek adattábláján tulajdonosként a Magyar Honvédség / Hungarian Defence Forces –t kell feltüntetni.
• A konténereknek CSC plakettel nem kell rendelkeznie.
• A konténereken az ISO 6346 szabvány előírásai szerinti azonosítást és jelölést nem kell alkalmazni.
• Amennyiben a jelen műszaki leírásban meghatározott terméket nyertes Ajánlattevő saját maga állítja össze, gyártja le (a termék kivitelezésnek feladatit saját maga végzi el), úgy a gyártás/kivitelezés megkezdése előtt - legalább 5 munkanappal - nyertes Ajánlattevőnek a konténerek terveit be kell mutatnia jóváhagyásra Ajánlatkérő részére.
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdésére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12675000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MH ÖTT ellátása (2018) Tároló Konténer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44613000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163. Budapest Újszász utca 37-39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség: összesen 13 db tároló konténer, az alábbiak szerint:
Alapmennyiség: 10 db (amelyre Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget vállal.)
A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: tároló konténer maximum + 3 db.
Ajánlatkérő az opciós mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.

• Szabványos 20 lábas hajózási konténer méreteiben és kialakításával – ISO 668 / 1CC szabvány szerinti méretekkel. Külső méretek hossz – szélesség - magasság: 6,058 x 2,438 x 2,591 mm, belső méretek: 6,057 - 5,790 x 2,437 - 2,250 x 2,590 - 2,290mm.
• A konténernek hegesztett acél teherviselő vázszerkezettel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a belföldi és nemzetközi közúti-, vasúti-, valamint tengeri teherforgalomban történő részvételét. A konténereknek min. 3 emelet magasságban egymásra rakatolhatónak kell lennie.
• Az alsó emelőpontokba illeszthető (szállításkor kivehető) menetes talpak alkalmazása a szintezés és a talajsíktól történő elemelés biztosításához minimum 0-100 mm magasságban.
• A konténerek alsó és felső sarkaiban elhelyezendő emelőszemeknek az ISO 1161 szabványnak megfelelő kialakítással kell rendelkeznie. A vázszerkezet kialakításának és az emelőszemeknek együttesen biztosítania kell, hogy a konténer akár a felső, akár az alsó emelőpontoknál rögzítve emelhető legyen, a vázszerkezet hosszabbik oldalán, az alsó részén un. villazsebek kialakítása.
• A tető és a falak síkjából semmilyen szerelvény, alkatrész nem lóghat ki, nyúlhat túl.
• Külső burkolat anyaga: 1,5 mm vastag „70/140” hullámosított acéllemez, vagy hasonló jellegű és teherviselő képességű burkolat. A tetőlemez teherviselő képességének lehetővé kell tennie a teljes felületen legalább 100kg/m2 statikus terhelés tartós elviselését. Színe: RAL1002 (’Homoksárga –matt’),, rozsdásodást gátló, UV sugárzásnak ellenálló felületkezelés/festés.
• Az egyik rövidebb oldalon elhelyezkedő teljes szélességben és magasságban nyitható, kétszárnyú hullámosított acéllemez ajtó, ajtónként két-két, alsó és felső rögzítési pontokba kapaszkodó záró forgózsanérral.
• A konténernek rendelkeznie kell Minőségi Tanúsítvánnyal és Kezelési Utasítással, amelyeket az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő részére át kell adni.
• A konténereknek valamennyi tétel esetében új gyártásúaknak kell lennie. Ajánlatkérő új gyártású terméknek fogadja el azon konténereket melyek még használatban nem voltak és a gyártási időpontjuk nem régebbi, mint 12 hónap.
• A konténerek adattábláján tulajdonosként a Magyar Honvédség / Hungarian Defence Forces –t kell feltüntetni.
• A konténereknek CSC plakettel nem kell rendelkeznie.
• A konténereken az ISO 6346 szabvány előírásai szerinti azonosítást és jelölést nem kell alkalmazni.
• Amennyiben a jelen műszaki leírásban meghatározott terméket nyertes Ajánlattevő saját maga állítja össze, gyártja le (a termék kivitelezésnek feladatit saját maga végzi el), úgy a gyártás/kivitelezés megkezdése előtt - legalább 5 munkanappal - nyertes Ajánlattevőnek a konténerek terveit be kell mutatnia jóváhagyásra Ajánlatkérő részére.
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (a szerződéskötéstől számított vállalt szállítási határidő, min. 30 naptári nap, max. 90 naptári nap)  1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó egységár HUF/db) Súlyszám - 9
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4. szerinti teljes mennyiségből az alapmennyiség 10 db, Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott 13 db mennyiségből csak az alapmennyiségre vonatkozóan vállal szerződéskötést (lehívási kötelezettséget).
A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alapmennyiségen (10 db) felüli opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg:
Opcionális mennyiség: további maximum 3 db tároló konténer
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.5. és II.2.7.) pont: A teljesítési határidő min. 30 - max. 90 naptári nap (értékelési részszempont).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9-40/LK/KBT/605/2018-01-1HA Rész száma: Elnevezés: MH ÖTT ellátása (2018) Tároló Konténer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházi Dűlő 18
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: retkes.gabor@tempel.hu
Telefon: +36 703458122
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11039811203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12675000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mobilbox Konténerkereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11271217
Postai cím: Montevideo u. 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12270516241

Hivatalos név: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházi Dűlő 18
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11039811203

Hivatalos név: Barcs Metál Tanácsadó, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13444945
Postai cím: Drávapart 3.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11482831214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges