Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.771/10/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:MÁV Ingatlankezelő Kft.; képviseli: dr. Kardos Judit Ildikó Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budapesti Rendőr-főkapitányság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:tűzvédelmi karbantartás-javítás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja:2006. 12. 18.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:értékelés módszere, jogorvoslati kérelem előterjesztése, érvénytelen ajánlat, ajánlat elkészítése, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, dokumentáció rendelkezésre bocsátása
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:14.K.30.210/2007/8.
KÉ-iktatószám: 0409/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:4/2007

Csatolt dokumentumok