Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.472/10/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Infoterra Magyarország Informatikai és Távközlési Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:HM Térképészeti Kht.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:térinformatikai adatgyűjtés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Döntéshozatal időpontja:2006. 08. 03.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:pénzügyi és gazdasági alkalmasság, szerződés teljesítése, ajánlati felhívás, műszaki és szakmai alkalmasság, beszámoló, alkalmasság
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 22.§ §) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 19352/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:100/2006