Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.512/8/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Tetthely Mérnöki Iroda Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:BKV Zrt. Képviseli: Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz: Kapcsolódó felszíni beruházások tervezése – budai állomások, tanulmány-, engedélyezési-, valamint tenderterv készítése (Kelenföldi pályaudvar, Bocskai út, Szent Gellért tér)
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:tervkészítés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 09. 25.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.VII.2. – 2007.VII.6.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (hatáskör hiánya)
Tárgyszavak:kizárólagos jogok védelme, rendkívüli sürgősség, szerződés felmondása
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 225.§ (1) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.166/2010/9.
KÉ-iktatószám: 16423/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:119/2007

Csatolt dokumentumok