Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.156/10/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Danubius Zrt. pécsi szállodák, képviseli: dr. Katona Miklós ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Pécsi Regionális Képző Központ
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:vendéglátás, oktatás
Alkalmazott eljárásrend:a beszerzés nem minősül közbeszerzésnek
Döntéshozatal időpontja:2007. 04. 26.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:becsült érték, költségvetési év, részekre bontás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 296.§ g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 40.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 35.§ , Kbt. 4. számú melléklet
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 8765/2007
KÉ-lapszám:66/2007

Csatolt dokumentumok