Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.202/2014.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Izsépker Plusz Kft
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2014. 04. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Kisvarsány Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Kisvarsány árvízvédelme” című projekt kivitelezésére (KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0005) és kiviteli tervének elkészítésére irányuló egyösszegű, átalánydíjas vállalkozási, a FIDIC „Piros” könyve szerinti Szerződéses megállapodás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:kiviteli tervek készítése, projekt lebonyolítása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. harmadik része szerinti (2011. évi CVIII. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2014. 06. 13.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2011. évi CVIII. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2013.XI.30. – 2013. XII.31.
Milyen döntés született?:elutasítás
Egyéb jogkövetkezmények:egyéb költségek megfizetésére való kötelezés
Tárgyszavak:hamis nyilatkozat
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56.§ (1) bekezdés j) pont , 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 67.§ (7) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:14.K.27.267/2014/24., 14.K.27.267/2014/26., 3.Kf.21.804/2014/5.

Csatolt dokumentumok