Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.400/2013.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:BDL Környezetvédelmi Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2013. 09. 13.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:A 109 VP-SZV jelű Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vízközmű vagyon-értékelésének elvégzése a 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek megfelelően
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok