Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D. 121/ 7 /2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Dover Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:képzés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 04. 11.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.370/9/2006
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:2.K.31.278/2007/4., 3.Kf.27.378/
KÉ-lapszám:61/2008

Csatolt dokumentumok