Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.97/13 /2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Állami Számvevőszék
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nagyvarsány Község Önkormányzatának
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Állami Számvevőszék
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:élelmiszer-beszerzés
Alkalmazott eljárásrend:a beszerzés nem minősül közbeszerzésnek
Döntéshozatal időpontja:2009. 04. 15.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:jogorvoslati eljárás megszüntetése hivatalbóli eljárásban
Tárgyszavak:ajánlatkérő, becsült érték
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 40.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 292.§ (1) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:61/2008

Csatolt dokumentumok