Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.130/17/2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Szőke és Társai Kft. képviseli: dr. Szathmáry Péter ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Élelmiszer-feldolgozás termékei és italok beszerzése 5 részben
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:élelmiszer-beszerzés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 04. 15.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:közbeszerzési műszaki leírás, dokumentáció rendelkezésre bocsátása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 240.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 50.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 108.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.16/2010.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:14.K.31.838/2008.;3.Kf.27.307/2009/5.;Kfv. VI. 39. 076/2010/8.
KÉ-lapszám:59/2008

Csatolt dokumentumok