Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.95/12 -I/2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Anton Paar Hungary Kft. Képviseli: Szigeti és Raszler Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága képviseli: Dr. Szentmiklósi Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:mérőműszer
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 04. 10.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem)
Egyéb jogkövetkezmények:ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, dokumentáció rendelkezésre bocsátása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:60/2008

Csatolt dokumentumok