Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.97/2012.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2012. 02. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás szilárdhulladék lerakóinak rekultivációjához kapcsolódó kivitelezés és kiviteli tervek készítése 1-3. rész
Döntéshozatal időpontja:2012. 02. 21.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok