Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.84/2012.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Magyar Vízépítő Zrt
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2012. 01. 27.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vizek mennyiségi és minőségi védelmének fejlesztése a Duna-völgyben tárgyú DAOP 5.2.1/D-2010-0001 jelű projekt keretében a szükséges tervezési és építési munkák elvégzése tárgyú tervezési és kivitelezési szerződés
Döntéshozatal időpontja:2012. 02. 15.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok