Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.17/2012.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Premed Pharma Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2012. 01. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Különféle szemlencsék és tartozékaik beszerzése
Döntéshozatal időpontja:2012. 01. 24.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok