Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.987/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:FŐV-2 Építőipari és Beruházó Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 12. 23.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:A Budapest I. kerület Kapucinus u. 9. (Hrsz.: 14292/2) műemléki védelem alatt álló (műemléki törzsszáma: 15125) lakóépület felújítás teljes körű kivitelezése
Döntéshozatal időpontja:2012. 02. 06.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.

Csatolt dokumentumok