Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.982/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Strabag-MML Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 12. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződés, FIDIC piros könyv alapján a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azon. számú Települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben projekttel kapcsolatos építési beruházás kivitelezésére 1. rész
Döntéshozatal időpontja:2012. 01. 16.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok