Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.977/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Umwelt-Technik Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 12. 21.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Székesfehérvár Fő utca ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna kitakarás nélküli és nyíltárkos rekonstrukciója
Döntéshozatal időpontja:2012. 01. 19.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok