Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.926/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Agria-Ügyelet Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 12. 06.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Központi Orvosi Ügyelet ellátására vonatkozó közreműködői szerződés
Döntéshozatal időpontja:2012. 01. 16.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok