Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.271/2021.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2021. 06. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:NIF Zrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Tram-train rendszerhez kapcsolódó, Hódmezővásárhelyen megvalósuló új kocsiszín koncepció vizsgálata, engedélyezési terv készítése, szükséges hatósági engedélyek beszerzése valamint tenderdokumentáció elkészítése
Döntéshozatal időpontja:2021. 07. 14.
Döntéshozatal fajtája:végzés

Csatolt dokumentumok