Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.507/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Merika Patika Bt
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 07. 26.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Az intézményben ellátottak gyógykezeléséhez kapcsolódó különféle gyógyszerek két évben(24 hónap) szükséges kiszolgálása közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében
Döntéshozatal időpontja:2011. 09. 09.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen

Csatolt dokumentumok