Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.135/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Gladiolus Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 03. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági és Szolgáltató Szervezete
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Gamesz tisztítószer beszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:tisztítószerek beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 04. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.X.29. – 2010.XII.31.
Milyen döntés született?:jogorvoslati kérelem elutasítása
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, közbeszerzési műszaki leírás, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, esélyegyenlőség, gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 89/A.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 89/A.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok