Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.8/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Saubermacher-Pannonia Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 02. 04.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zala Megyei Kórház
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:A Zala Megyei Kórházban keletkezett veszélyes hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása és gyűjtőedények biztosítása 48 hónapon keresztül
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:veszélyes huladék elszállítása, ártalmatlanítása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 02. 14.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.X.29. – 2010.XII.31.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben megszüntetés érdemi vizsgálat nélkül
Tárgyszavak:alvállalkozó, érvénytelen ajánlat, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, jogorvoslat
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 71.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (5) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok