Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.294/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke (közérdekű bejelentés alapján)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 07. 30.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Elektronikus hírközlési szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szerződés - Kbt. mellőzése
Döntéshozatal időpontja:2020. 10. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat

Csatolt dokumentumok