Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.280/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 07. 23.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Felsőszentmárton Község Önkormányzata, Kémesi Óvoda Társulás, Dél-Baranyáért Alapítvány, Drávakeresztúr Község Önkormányzata, Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sportközpont
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:A Felsőszentmártoni EFOP-1.5.3-16-2017-00052 számú projekt rendezvényeinek és képzéseinek beszerzése” tárgyú szolgáltatás-megrendelése
Döntéshozatal időpontja:2020. 09. 04.
Döntéshozatal fajtája:határozat

Csatolt dokumentumok