Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.269/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:SOL Hungary Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 07. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Semmelweis Egyetem
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Orvosi gáz berend., karbantart., hibaelh., felúj.”
Döntéshozatal időpontja:2020. 08. 26.
Döntéshozatal fajtája:határozat

Csatolt dokumentumok