Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.240/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 07. 14.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Márianosztra Község Önkormányzata, kérelmezett: DAMI Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:KEHOP-5.2.9-16-2016-00098 azonosítószámú, Márianosztra Község intézményeinek energiahatékonyságot célzó felújítási munkái