Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.987/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 12. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Magyar Gomba Kertész Kft.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:gombacsomagoló gép beszerzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gépbeszerzés
Döntéshozatal időpontja:2011. 02. 01.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.III.1. - 2010.III.31.
Milyen döntés született?:jogsértés hiánya
Tárgyszavak:támogatási szerződés, közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 22.§ (2) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:14.K.30.906/2011/5.

Csatolt dokumentumok