Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.984/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Immofix Kft. és Pápai Hús 1913 Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 12. 20.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Hús és hentesárú beszerzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:élelmiszerek beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 01. 28.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.IX.30. – 2010.X.28.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:ajánlatok felbontása, ajánlattételi határidő
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok