Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.983/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Geohidroterv Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 12. 20.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás tagtelepülésein található települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja FIDIC Piros Könyv szerint
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 01. 31.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.V.1. - 2010.IX.29.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:hiánypótlás, érvénytelen ajánlat, indokolás, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, ajánlati biztosíték
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok