Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.982/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:RVI Magyarország Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 12. 20.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budaörs Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Budaörs Város Önkormányzata "Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása tárgyú - Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő fejlesztése c. pályázat projektmenedzsment adminisztráicós feladatainak ellátása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:projektmenedzsment feladatok
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 01. 20.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.IX.30. – 2010.X.28.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (5) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok