Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.981/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Döntőbizottság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 12. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Gödöllő Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:az Állomás utcában található Királyi Váró rekonstrukciójának kivitelezése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:rekonstrukciós munkák
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 01. 26.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.X.29. – 2010.XII.31.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:eljárás eredményéről szóló tájékoztató, előre nem látható, rendkívüli sürgősség
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 252.§ (1) bekezdés c) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:2.K.26.275/2013/3.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:8.Kf.21.579/2013/7.

Csatolt dokumentumok