Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.978/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Schumann-Fischer Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 12. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Lajoskomárom-Dég Szennyvízcsatorna-hálózat és Szennyvíztisztító Ber.Önk. Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Építési koncessziós szerződés az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós alap társfinanszírozásával Lajoskomárom-Dég településeken szennyvízberuházás fejlesztésének megvalósítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési koncesszió
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szennyvízberuházás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2010. 12. 22.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.V.1. - 2010.IX.29.
Milyen döntés született?:jogorvoslati kérelem elutasítása érdemi vizsgálat nélkül
Tárgyszavak:hiánypótlás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés f) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok