Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.977/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Euromedic Pharma zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 12. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Egészségügyi Holding Onprofit Zrt. tagvállalatai számára Törzskönyvezett gyári gyógyszerkészítmények (speciális) szállítása 4, 9, 20, 24, 25, 26, 41, 43. termékcsoport
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gyógyszerkészítmények szállítása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 01. 28.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.IX.30. – 2010.X.28.
Milyen döntés született?:jogorvoslati kérelem elutasítása
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, anyagi fedezet
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ c) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok