Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.967/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Ricoh Hungary Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 12. 13.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Magyar Posta Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Fénymásoló rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:fénymásoló rendszerek szállítása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 01. 24.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.X.29. – 2010.XII.31.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (ügyfélképesség hiánya)
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, ügyfél
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/B.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok