Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.469/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 10. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Vállalkozási szerződés keretében Sajószentpéter, 2951/3 hrsz. alatti B.A.Z Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézményben 27 férőhely korszerűsítése az EFOP-2.2.3-17-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében”
Döntéshozatal fajtája:határozat

Csatolt dokumentumok