Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.444/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 09. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Kérelmezett: Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építő Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vállalkozási szerződés Központi Forgalomirányítás tervezésére és kivitelezésére a GYSEV hálózatán
Döntéshozatal időpontja:2019. 09. 24.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:Kfv.III.37.782/2018/11. ítélet

Csatolt dokumentumok