Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.437/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 08. 27.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Kása János
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vállalkozási szerződés a Kevermes, Külterület 045/25. hrsz. alatti terménytároló, szociális és iroda épület kivitelezésére