Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.433/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 08. 26.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Bázel József őstermelő
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Kisméretű terménytárolók létesítése Szörényben