Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.394/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:NATUR-ROST Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 07. 30.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára élelmiszercsomagok beszerzése 2. csomagmegrendelés
Döntéshozatal időpontja:2019. 08. 09.
Döntéshozatal fajtája:végzés

Csatolt dokumentumok