Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.369/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 07. 08.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Németh Zoltán egyéni vállalkozó
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Terménytároló építése