Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.366/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:MEDYS Internationale Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 07. 04.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Sebészeti varróanyagok beszerzése - 1., 2., 3., 5., 6., 20., 24., 27., 48., 49., 51., 52., 53., 55. és 56. részek