Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.107/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Freedom-Tech Informatika Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 04. 10.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:KlebelsbergKözpont
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Interaktív panel beszerzése, valamint akkreditált e-learning képzés szolgáltatás nyújtása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 "Digitális kompetencia fejlesztése" című projekt keretében