Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.483/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 06. 15.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zala Borút Egyesület
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében "Határtalan borkultúra" c. projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:projektmenedzseri tevékenység
Döntéshozatal időpontja:2010. 07. 15.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.VI.1. - 2009.VII.21.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 240.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 241.§ b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 242.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 242.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 27.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok