Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.92/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:RacioNet Számítástechnikai Ker. és Szolgáltató Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 03. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Rendszertámogatási szolgáltatások a NAV HP gyártmányú üzlet- és működéskritikus rendszereire
Döntéshozatal időpontja:2019. 04. 24.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:103.K.700.506/2018/14. ítélet

Csatolt dokumentumok