Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.296/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:S-D Konzorcium
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 04. 19.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Záhony térségi széles nyomtávú vontatóvágány hálózat felújítása, pályaépítés II.ütem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.290/29/2010. egyesítés