Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.144/7/2006
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 02. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Megelőző régészeti feltárás Nagykanizsa–Nagysarok stb. régészeti lelõhelyen (kézi és gépi földmunka és õrzés)
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:régészeti feltárás elvégzése, régészeti feltárásokhoz szükséges földmunka
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 03. 27.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, értékelés módszere, értékelési részszempont, ajánlatok felbontása, keretmegállapodás, ajánlattételi határidő, értékelési szempont, ajánlattételi felhívás, hivatalbóli kezdeményezés, eljárási fajta, súlyszám, különös szabályok
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 240.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 262.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 22.§ (1) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 240.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 259.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 262.§ (1) bekezdés o) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 262.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 262.§ (1) bekezdés l) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 262.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 9989/2006
KÉ-lapszám:51/2006